İngilizce Dil Eğitim Platformu.
Advertisement-firatboyan.com
Beğendiğiniz içerikleri facebook twitter veya g+1 üzerinden paylaşarak konuların daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


category 19.10.2015 category 0 Yorum

CONTINUOUS TENSE İLE KULLANILMAYAN FİİLLER (-ing takısı almayan fiiller)

* Cümlede ifade edilmek istenen zaman şimdiki zaman olsa bile bazı fiiller nitelikleri açısından continuous tense ile birlikte kullanılmazlar.

* Bunun yerine şimdiki zamanda anlatılacak olan olay, cümle içinde simple present tense (geniş zaman) ile ifade edilir.

* Türkçeye çevrilirken bu tür fiiller yine -yor anlamında çevirilirler.

1- DUYU EYLEMLERİ (SENSE PERCEPTIONS):

hear(duymak), smell(kok(la)mak), taste(tatmak), see(görmek), feel(hissetmek) İnsanın kendi iradesi dışında kalan duyu eylemleri continuous tense ile kullanılmaz. İstemesek de, çevremizdeki olayları bu eylemler aracılığı ile algılarız.

I see nighmares every night. (Her gece kabuslar görüyorum.)
I smell a scent of flower. (Burnuma bir çiçek kokusu geliyor.)

*** Ancak duyu eylemleri, continuous tense’lerle kullanıldığında anlamca bir farklılık görülür.

Bu tür bir kullanım kişinin, eylemi kendi isteği ve iradesi doğrultusunda yapıldığını gösterir.
-The teacher is hearing the student’s excuse. (Öğretmen öğrencinin mazeretini dinliyor.)

*** Yukarıdaki cümlede “hearduymak anlamında değil, dilemek anlamında kullanılmıştır. Bu kullanımlarda öznenin iradesi dahilinde yapılan eylemler belirtir. Bu yüzden continuous tense ile kullanılmıştır.

*** “Feel” fiili, kişinin psikolojik durumu ve halini belirten sıfatarla kullanıldığı zaman continuous olarak kullanılır.

I am feeling exhausted. (Kendimi bitkin hissediyorum.)
They are feeling ill. (Kendilerini hasta hissediyorlar.)

2- ZİHİNSEL EYLEMLER:

Zihinsel etkinlik bildiren eylemler continuous tense ile kullanılamazlar. Ancak, bazen değişik anlamlarda kullanıldıklarında continuous tense ile kullanıldıkları görülür.
know(bilmek), believe(inanmak), remember(hatırlamak), desire(arzu etmek), realize(farkına varmak), assume(farzetmek), recognize(tanımak), regret(pişman olmak), see(görmek), smell(kok(la)mak), suspect(şüphelenmek), think(düşünmek,sanmak), taste(tatmak,tadı olmak), wonder(merak etmek), mind(önemsemek), mean(anlamına gelmek,kastetmek), observe(gözlemlemek), consider(dikkate almak,hesaba katmak,göz önünde bulundurmak), admire(hayran olmak), appear(görünmek, belirmek), hear(duymak,işitmek), hate(nefret etmek).

3- SAHİPLİK BİLDİREN EYLEMLER (POSESSION):


have, possess, own ve belong fiilleri sahip olmak anlamındadır ve continuous ile kullanılmazlar.
-My father owns this car. (Babam bu arbaya sahiptir.)  

Progressive ve Nonprogressive durumdaki fiillerin durum ve anlamları

** Aşağıdaki fiiller, Progressive (-ing takısı alan fiiler) ve Nonprogressive (-ing takısı almayan filler) durumda olduklarında meydana gelen anlam farklılıklarını içerir.

PROGRESSIVE (-ing takısı alan fiiler)
think “düşünmek”
I’m thinking about going abroad next year. She is thinking about her family.

see “görüşmek”
The doctor is seeing his patient now. The manager is seeing the applicant now.

smell "koklamak"
Look! Mother is smelling the flowers. Why are you smelling the milk?

taste "tadına bakmak"
Look! The judges are tasting my dish right now. I can’t wait to hear the result.

feel “hissetmek”
I’m feeling better now. (Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum.)

look "bakmak"
Why are you looking out of the window?

appear "(ortaya) çıkmak"
The comedian is appearing nightly at the Broken Door club.

weigh “tartmak”
The butcher is weighing the meat now.

be (konuşma anında bir değişimi ifade ederken am/is/are being)
You are being rude. (Kabalaşıyorsun.)
(Kişinin konuşma sırasında kaba davrandığını belirtir. “Kabalık” kişinin genel bir özelliği olmayabilir.)

have (eylem bildiriyorsa)
She is having breakfast now.
Father can’t come to the phone. He is having a shower right now.

NONPROGRESSIVE (-ing takısı almayan fiiler)
think “sanmak, zannetmek’
I think she is a student.
I think they will visit us next week.

see “görmek’
Right now, I’m looking out of the window, and I see lots of people in the street.

smell “kokmak”
This perfume smells very nice. These flowers smell awful.

taste (bir nesnenin tadından söz ediyorsak)
This soup tastes awful. I can’t eat it. (Çorbanın tadı berbat.)
The dinner looks bad but tastes delicious. (Yemeğin görüntüsü kötü ama tadı güzel.)

feel (bir nesnenin bize verdiği duyguyu ifade ederken; “sezinlemek, ummak” anlamında)
This pillow feels very hard. (This pillow is very hard./Bu yastık çok sert.)
I feel (that) something bad will happen. (Kötü bir şeylerin olacağını hissediyorum.)

look "gibi görünmek""
You look ill. You’d better go home.
That ladder doesn’t look safe.

appear “gibi görünmek”
The teacher appears to be in a bad mood today. She appears to be bored with the film.

weigh (bir nesnenin ağırlığını söylerken)
The baby weighs six kilograms.

be (genel bir durum ifade ederken am, is, are)
You are very rude. (Çok kabasın.)
(Kişinin genelde kaba biri olduğunu belirtir.)

have (sahiplik bildiriyorsa)
I don’t have much money now. She has two brothers.
 


comment YORUMLAR

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Bu makaleye henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu sen yap.

HAKKIMDA

info hepingilizce.com, 2014 yılı başında yayına girmiş olup, sizlerden gelen destek ile de her geçen gün daha da gelişmektedir.
Tek başıma hazırlamış olduğum bu İngilizce eğitim sitesi; tüm seviyeden onlarca üniteden oluşup, dersler en temel İngilizce konularından başlayarak, ileri seviyeye kadar olan İngilizce konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır. İngilizce konuların anlatımlarını sadece ve sadece ben yapmaktayım. Yani İngilizce ders ve konu anlatımları tamamen özgündür.İnternet ortamında İngilizce eğitim içerikleri sağlayan web sitelerinin neredeyse %90'ı, içeriklerini birbirlerinden ÇALARAK yayınlamaktadırlar. Başka sitelerdeki içerikler bu sitede asla barındırılmaz.
İngilizce Dersler, öğrenenlerin sıfırdan başlayacağı şekilde hazırlanmış olup İngilizceyi hiç bilmeyen biri bile kendi başına oturup kolayca İngilizce konularını anlayıp pekiştirebilir.

Devamı »

İLETİŞİM

iletişim Taleplerinizi iletişim formu aracılığıyla direkt olarak bana iletebilirsiniz.
İletilerinize cevap verebilmem için mutlaka gerçeli bir e-posta adresi girin. Gönderdiğiniz iletiler en kısa sürede cevaplanacaktır. Girdiğiniz bilgiler asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz. İletilerinizi iletişim formu aracılığı ile direkt olarak iletebileceğiniz gibi, kendi e-posta sunucunuzu kullanarak da mail adresime iletebilirsiniz.

İletişim Formu »
© 2020 - hepingilizce.com | Tüm hakları saklıdır.