Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


İngilizcede Zamirler (Subject, Object, Possessive Pronouns)

Fırat Boyan 28/05/2020 0

Pronouns yani zamirler bir ismin (noun) ya da bir isim grubunun (noun phrase) yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Üç ayrı grupta inceleyebileceğimiz zamirlerin çeşitleri şunlardır:

PRONOUNS (Zamirler)
Subject Pronouns Object Pronouns Possessive Pronouns Posessive Adjectives
I (Ben) Me (Beni) Mine (Benimki) My (Benim)
You (Sen) You (Seni) Yours (Seninki) Your (Senin)
He (O) Him (Onu) His (Onunki) His (Onun)
She (O) Her (Onu) Hers (Onunki) Her (Onun)
It (O) It (Onu) Its (Onunki) It (Onun)
We (Biz) Us (Bizi) Ours (Bizimki) Our (Bizim)
You (Siz) You (Sizi) Yours (Sizinki) Your (Sizin)
They (Onlar) Them (Onları) Theirs (Onlarınki) Their (Onların)


Tabloda da görüldüğü gibi İngilizcede şahıs zamirlerinin üç hali vardır.
Bunlardan;

1. Subject Pronouns (Özne zamirleri): özel isim veya cins isimler yerine kullanılan kelimelerdir.
2. Object pronouns (Nesne zamirleri): yani cümlede nesne durumunda kullanılan; nesne durumundaki isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir.
3. Possessive pronouns (iyelik zamirleri): Possessive adjectives’lerdeki görevi görür fakat bu zamirlerin kullanımında Possessive adjectives’lerdeki gibi isim kullanılmaz. Çünkü bahsedilen şeyin zaten kime ait olduğunun bilinmesi gerekir.
Possessive pronouns yani iyelik zamirlerine ek olarak Possessive adjectives yani iyelik sıfatlarına bu konuda yer vermek istiyorum.
4. Possessive adjectives (iyelik sıfatları): bahsedilen şeyin kime ait olduğunu bildiren kelimelerdir. İyelik sıfatlarından sonra mutlaka bir isim gelir. örneğin; Benim arabam, Onun telefonu, Bizim evimiz vs.

Possessive pronouns ile Possessive adjectives Arasındaki Fark

İyelik zamirlerinin iyelik sıfatlarından farkı şudur:

İyelik sıfatlarından (my, your gibi) sonra mutlaka bir isim (noun) gelmesi gerekir. Oysa iyelik zamirlerinden sonra asla isim gelmez. Fakat sözü edilen nesnenin yani ismin ne olduğunun zaten biliniyor olması gerekir.

Subject Pronouns (Özne zamirleri)

● Birinci tekil şahıs I (Ben): Konuşan kişinin kendini belirtirken kullanılır. cümledeki konumu fark etmeksizin büyük harfle yazılması gerekir.
- I want to go out. (Ben dışarı çıkmak istiyorum.)

İkinci tekil şahıs You (Sen): Karşınızda konuştuğunuz tekil kişiyi “Sen” diye ifade etmek için kullanılır. Aksine “Siz” diye ifade edeceksek çoğul halde isim kullanmamız gerekir.
- You are my friend (Sen benim arkadaşımsın.)
- You are my friends (Siz benim arkadaşlarımsınız.)

● Üçüncü tekil şahıslar He/She (O): Bahsedilen üçüncü tekil şahıs bir dişi ise “She”, bir erkek ise “He” kullanılır.
- Ali bought a new car. He likes driving fast.
(Ali yeni bir araba aldı.O hızlı sürmeyi seviyor.)
Bu cümlede “O” şahıs zamiri “Ali” isminin yerine kullanılmış ve tekrar Ali isminin telaffuzuna gerek bırakmamıştır.

● Üçüncü tekil şahıs It (O): İnsan ve tanrı hariç tüm canlı ve cansız varlıklar için kullanılır. Çoğunlukla cins isimler (masa,ağaç,araba,uçak,koltuk vs.) ya da ismini bilmediğimiz varlıkların yerine kullanılır. Bunların haricinde bir olayı, bir şeyi, bir şeyin niteliğini, bir yeri betimler.

● Birinci çoğul şahıs We (Biz): Birinci çoğul şahıs olan “We”, hem konuşanı duruma göre hem de dinleyeni kapsar.
- Ali, Murat and I want to learn a lot of languages. We like learning foreign languages.
(Ali, Murat, ve ben birkaç dil öğrenmek istiyorlarn.Biz yabancı dil öğrenmeyi seviyoruz.)

Bu cümlede Özne olarak Ali, Murat ve Ben yer alıyor fakat konuşan kişi ikinci cümlede tekrar Ali, Murat ve kendisinden söz ettiği için bu isimlerin tekrar yazılması yerine, konuşan kişinin kısaca “We” yani “Biz” demesi yeterli olmaktadır. Çünkü biz diye belirttiğimiz kişilerin kimler olduğu birinci cümlede zaten yer almaktadır (Ali, Murat ve konuşan kişi Ben.)

- We have to earn more Money (Daha fazla para kazanmak zorundayız. (Biz))

● Üçücü çoğul şahıs They (Onlar): Üçünü çoğul şahıs olan “They” hayvan, kişi, canlı ya da cansız olan her şey için kullanılır.
- Ali, Murat and Ayşe want to learn a lot of languages. They like learning foreign languages.
((Ali, Murat, ve Ayşe birkaç dil öğrenmek istiyorlar. Onlar yabancı dil öğrenmeyi seviyorlar.)

Bu cümlede de Özne olarak Ali, Murat ve Ayşe yer alıyor fakat ikinci cümlede tekrar Ali, Murat ve Ayşe’den söz edildiği için bu isimleri tekrar yazmak yerine kısaca “They” yani “onlar” dememiz yeterli olmaktadır. Çünkü onlar diye belirttiğimiz kişilerin kimler olduğu birinci cümlede zaten yer almaktadır.

NOT: Bu cümlede konuşan kişi özne olarak yer almadığı için “Biz” kullanılmamıştır.

Birden fazla Subject Pronoun (şahıs zamiri) Kullanımı

Bir cümlede birden fazla Subject Pronoun (şahıs zamiri) kullanıldığı zaman, kullanılış sırası aşağıdaki şekilde olur:

A: 2. tekil şahıs, 1. ve 3.'den önce gelir. (You, He and I)
B: 3. tekil şahıslar, 1.'den önce gelir. (He and I)
C: 2. tekil şahıs 1.'den önce gelir. (You and I)
D: 1. çoğul şahıs, 2. çoğul şahıstan önce gelir. (We and You)
E: 1. çouğul şahıs, 2. ve 3. çoğul şahıslardan önce gelir. (We, You and They)

Object Pronouns (Nesne zamirleri)

Nesne durumundaki isimlerin yerine kullanılmaktadır. Ancak (it hariç) tamamı insanların, yani kişilerin nesne durumda bulunduğu zaman kullanılacak olan kelimelerdir. İnsanların yani kişilerin haricinde nesne durumundaki bütün isimlerin yarini “it” alır.

Me: Konuşan kişinin kendisi nesne konumunda ise kullanılacak olan nesne zamiridir.
- I spoke very impressive, they liked me!
(Ben çok etkileyici konuştum, beni beğendiler)
- I was very hungry, they gave some food to me.
(Ben çok açtım, bana biraz yiyecek verdiler.)

You: İkinci tekil şahıs veya ikinci çoğul şahıs görevindeki kişiler nesne konumunda ise kullanılacak olan nesne zamiridir.
- You sang a very impressive song, the boss liked you.
(Sen çok etkileyici söyledin, patron seni beğendi.)
- You won the exam, the manager will give some presents toyou.
(Sen sınavı kazandın, müdür sana bir kaç ödül verecek.)

Him / Her: Üçüncü tekil şahıs görevindeki kişiler nesne konumunda ise kullanılacak olan nesne zamirleridir.
- He speaks very bad English, no one undersands him.
(O çok kötü İngilizce konuşuyor, kimse onuanlamıyor.)
- He is very hungry, give something to him.
(O çok aç, ona bir şey ver.)
-She is too late, have you seen her?
(O çok geç kaldı, sen onu gördün mü?)
- She is very hungry, give something to her.
(O çok aç, ona bir şey ver.)

It: İnsan ve tanrı hariç tüm canlı ve cansız varlıkların yerine nesne durumunda kullanılır.
- I have prepared my homework, I am going to give it to my teacher tomorrow.
(Ben ödevimi hazırladım, onu yarın öğretmenime vereceğim.)
- I wrote it form my homework.
(Ben onu ödevim için hazırladım.)

Us: Birinci çoğul şahıs isimlerin nesne durumunda kullanıldığı durumlarda kullanılması gereken nesne zamiri’dir.
- They saw us at the pub yesterday.
(Dün,onlar bizi barda gördüler.)
- She gave some money to us.
(O bize biraz para verdi.)

Them: Üçüncü çoğul şahıs isimlerin nesne durumunda kullanıldığı durumlarda kullanılması gereken nesne zamiri’dir.
- Ali, Murat and Ayşe were dancing at the pub, I saw them.
(Ali, Murat ve Ayşe barda dans ediyorlardı, ben onları gördüm.)

Faydalı olması dileğiyle...


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.


Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yazar: Fırat Boyan

Adım Fırat Boyan. 1985 Alanya doğumluyum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. Bilgisayar Mühendisiyim. İngilizce bilgimi, Lise ve Üniversitedeki hazırlık eğitimlerimde edindim ve tüm derslerimi de İngilizce olarak aldım. Mühendislik mesleğimi aktif olarak sürdürmenin yanında 16 yıldır Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye Yeminli Tercümanlık mesleğini de icra etmekteyim. Ek olarak yine 16 yıldır özel İngilizce dersleri de vermekteyim. Eğitim ve tercümanlık alanlarında tam bir profesyonel olduğumu söylebilirim. Dile olan tam hakimiyetim sayesinde hem eğitim hem de tercümanlık mesklerini de kusursuz olarak yürütebilmekteyim. TOEFL ve IELTS gibi uluslararası İngilizce yeterlilik sertifikalarına sahibim ve düzenli olarak da güncel tutmaktayım.

 
-
YORUMLAR
Bu makaleye henüz yorum yapılmadı! İlk yorum yapan sen ol.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

YORUM YAZ
   
  
(Yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.)
 
750 Karakter yazabilirsiniz.

   
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.

* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.