İngilizce Dil Eğitim Platformu.
Advertisement-firatboyan.com
Beğendiğiniz içerikleri facebook twitter veya g+1 üzerinden paylaşarak konuların daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

İŞ İNGİLİZCESİ (BUSINESS ENGLISH)


İş İngilizcesi ile işinizde bir adım daha önde olacaksınız.


is ingilizcesiUluslararası ticarette, ithalatçı ve ihracatçı firmaların farklı ülkelerde bulunmaları nedeni ile ilk adım genellikle yazışmalarla atılmaktadır. İhracatçının ithalatçıya gönderdiği teklif mektubu, ithalatçının ihracatçı ile ilgili olumlu izlenimler edinmesine katkıda bulunacak ilk faktördür. Günümüzde hala, güncelliğini yitirmiş ve modası geçmiş kelime ve cümle kalıpları kullanıldığı görülmektedir. Pek çok dilde olduğu gibi gelişen teknolojiyle birlikte İngilizceye de her gün yeni kelimeler girmekte, bir kısım kelimeler kullanılmaz hale gelmektedir.

Öte yandan İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasında çok belirgin farklılıklar vardır. Bu nedenle İngiltere’deki bir iş adamıyla yapılacak yazışmalar ile Amerika’daki bir iş adamıyla yapılacak yazışmalara çok dikkat edilmesi gerekir. Burada her iki ülke ticari yazışmalarına ilişkin farklılıklar genel hatlarıyla belirtilmeye çalışılmış, günümüz İngilizcesinde kullanılmayan kelime ve sözcükler modern ve güncel olanlarıyla karşılaştırılmıştır.

Etkili iş mektupları ile ilgili ip uçları
1- Yaklaşımınız kibar olsun
Unutmayın, bir iş mektubunda ne yazdığınızdan çok, onu nasıl ifade ettiğiniz önemlidir.
YANLIŞ (Olumsuz yaklaşım) We are sorry you misinterpreted our catalogue. (Kataloğumuzu yanlış yorumladığınıza üzüldük.)
DOĞRU (Olumlu yaklaşım) We are sorry theWe are sorry the description in our catalogue was not entirely clear. (Kataloğumuzdaki açıklamanın tam olarak anlaşılır olmadığına üzüldük.)

YANLIŞ (Olumsuz yaklaşım) If you don’t send your payment, we won’t be able to renew your membership. (Özemenizi göndermezseniz, üyeliğinizi yenileyemeyeceğiz.)
DOĞRU (Olumlu yaklaşım) Please send your payment so that can renew your membership. (Üyeliğinizi yenileyebilmemiz için lütfen ödemenizi gönderiniz.)

YANLIŞ (Olumsuz yaklaşım) No one may apply for the scheme unless their account is credited with at least 1000 GBP. (Hesaplarına en az 1000 pound yatırılmadıkça projeye hiç kimse başvuramaz.)
DOĞRU (Olumlu yaklaşım) You may only apply for the scheme if your account has at least 1000 GBP. in it. (Projeye ancak hesabınızda en az 1000 pound olursa başvurabilirsiniz.)

2- “You” (Siz) yaklaşımını kullanın
“You” (Siz) şahıs zamirini cümle içinde olabildiğince sık kullanın. Bu sayede okuyucu sanki kendisiyle konuşuyormuşsunuz gibi hissedecektir.
YANLIŞ (Etkisiz) It is hoped that the new library will be used as needed. (Yeni kütüphanenin ihtiyaç duyulduğunda kullanılacağı umuluyor.)
DOĞRU (Etkili) We hope that you will use the new library whenever you need it. (Yeni kütüphaneyi ne zaman ihtiyaç duyarsanız kullanacağınızı umuyoruz.)

YANLIŞ (Etkisiz) The June issue of our community center newsletter may be of interest. (Halkevimizin çıkarttığı haber bülteninin Haziran sayısına ilgi olabilir.)
DOĞRU (Etkili) You may be interested in the June issue of our community center newsletter. (Halkevimizin çıkarttığı haber bülteninin Haziran sayısına ilgi duyabilirsiniz)

3- Kısaltmalardan kaçının
Günlük İngilizcede sıkça yaptığımız kısaltmaları (hadn’t, didn’t, it’s, isn’t, doesn’t, I’m, we’ll, hasn’t, I’d gibi) resmi yazışmalarda kullanmamaya çalışın. Kelimelerin açık şeklinin kullanılması mektubunuza ciddiyet katar. Öte yandan bazı özel konularda ve alanlarda kullanılan kısaltmaları kullanırken dikkat edin. Kısaltılmış gib kelimenin okuyucu tarafından bilindiğinden kesin olarak emin değilseniz, kullanmayın.
Örneğin uluslararası ticarette sıklıkla kullanılan ve dış ticaret şekillerinden olan F.O.B’un “Free on Board” (Gemi küpeştesinde teslim) sözcüklerinin kısaltılmış biçimi olduğunu konuyla bağlantısı olmayan kaç kişi bilebilir?

4- Doğru dili seçin
Okuyucunun bildiğine emin olmadıkça teknik kelimeleri ve mesleki jargonu kullanmaktan kaçının. Mesleki jargon, belirli bir gruba ait (hukuk, mühendislik, tıp, sigortacılık, taşımacılık bankacılık, vb.) ve bu grup dışında kalanların anlamak zorunda olmadıkları bir dildir. Okuyucuyu sıkmadan, doğal sözcükler kullanmaya özen gösterin. Ancak bunu yaparken asla argo söz ve deyimler kullanmayın. Aksi taktirde İngilizcesi yeterli olmayan okuyucu anlatmak istediğiniz şeyi yanlış yorumlayabilir.

YANLIŞ (Konuşma dili) Prices are the rock bottom. (Fiyatlar en düşük seviyede)
DOĞRU (Yalın dil) Prices are very low.(Fiyatlar çok düşük)

YANLIŞ (Konuşma dili) Prices have gone through the roof. (fiyatlar fırladı.)
DOĞRU (Yalın dil) Prices have increased rapidly. (Fiyatlar çabuk yükseldi)

5- Tarih (Date)
Tarihler bir çok şekilde yazılabilir. Tarihlerin yazılması ile ilgili unutulmaması gereken en önemli özellik İngiliz ve Amerikan İngilizcelerinde gün ve ay sırasının farklı yerlerde olmasıdır
** İngiliz İngilizcesinde tarih düzeni: Gün/Ay/Yıl şeklindedir. 15 Novermber 2011, 15th Novermber 2011, 15 Nov 2011 İngiltere’de en yaygın kullanım biçimi: 15 November 2011
** Amerikan İngilizcesinde tarih düzeni: Ay/Gün/Yıl şeklindedir. November 15th, 2011 November 15, Nov 15, 2011, 11/15/2011 A.B.D’de en yaygın kullanım biçimi Nov 15, 2011
** 12.11.03, Amerika’da 11 Aralık 2011, İngiltere’de 12 Kasım 2011 olarak anlaşılır. Bu nedenle tarih yazılırken kesinlikle bu şekilde belirtmeyin. Yanlış anlamalara neden olabilirsiniz.
** A.B.D’de son yıllarda devlet kurumlarının tarihleri “15 November 2011″ biçiminde yazdıkları görülmektedir.

İNGİLİZ İNGİLİZCESİNDE TARİH AMERİKAN İNGİLİZCESİNDE TARİH
15th November 201 November 15th,2011
15/11/2011 11/15/2011
15 November 2011 November 15,2011

6- “Dikkatine” Satırı (“Attention” line)
Bir mektup, firma içinde bireysel bir kişiye hitap edileceği ya da belirli bir departmana gitmesi istenildiği zaman dikkat çekmek için altı çizilerek veya büyük harfle yazılabilir.
** “Attention”, “ATTENTION”, “For the attention of…”
** “Attention” ve “ATTENTION” kelimelerinden sonra iki nokta üst üste (:) noktalama işaretlerinin kullanımı isteğe bağlıdır. Ancak çoğunlukla kullanılır.

7- Başlangıç Hitabı (Opening Salutation)
İş mektupları, iş yazışmaları her zaman resmidir. Bir kişi veya kurumla İngilizce olarak mektuplaşırken, mektuba standart olarak “Dear…” (Sayın…) ile başlanır.

İngilizce iş yazışmalarında yazı başlangıcında kullanılan en yaygın saygı ve hitap ifadeleri:

a) Şayet mektup yazdığınız ya da yazıştığınız kişinin ismini biliyorsanız “Dear Mr…” (Sayın Bay…) şeklinde yazılmalıdır.

b) Şayet, yazdığınız kişinin cinsiyetini biliyor, fakat ismini bilmiyorsanız erkekler için “Dear Sir” (Sayın Beyefendi), bayanlar için “Dear Madam” (sayın Hanımefendi) ifadeleri kullanılmalıdır. “Dear Sirs” (Sayın Baylar) ifadesinin kullanılması da yaygındır.

c) Amerikalılar çoğunlukla “Dear Sirs” yerine aynı anlama gelen “Gentlemen” ifadesini kullanırlar.

d) Günümüzde şirketlerin yönetiminde bayanların da etkin bir şekilde rol almaları nedeniyle, şayet mektup yazdığınız kişinin cinsiyetinden emin değilseniz ve simini bilmiyorsanız mektubunuza, gittikçe yaygınlaşan saygı ifadeleri olan “Dear Madam or Sir” (Sayın Hanımefendi veya Beyefendi) ya da tersi, “Dear Sir or Madam” (Sayın Beyefendi veya Hanımefendi) yapılarından birini kullanarak da başlayabilirsiniz.

İngilizce iş yazışmalarında yaygın olarak kullanılan selamlama ifadeleri:

Dear Mr… (Erkekler için). – Dear Mrs… (Evli bayanlar için). – Dear Miss… (Evlenmemiş bayanlar için). – Dear Ms… (Evli ya da evli olmayan bayanlar için. Yazıştığınız kişinin evli olup olmadığından emin değilseniz “Ms” ifadesini kullanın.)

Dear SirDear MadamDear SirsDear Sir or Madam (veya tersi) – Gentlemen (çoğunlukla ABD’de ve ABD yazışma sistemini benimseyen ülkelerde ve şirketler tarafından kullanılır.) – Ladies and Gentlemen (veya tersi) (çoğunlukla ABD’de ve ABD yazışma sistemini benimseyen ülkelerde ve şirketler tarafından kullanılır.) – To whom it may concern (İlgili makama). (Bu ifade yazışma gerçekleştirilen kişi veya kurumun ismi bilinmiyorsa, örneğin bir kişi hakkında referans verirken.)

8- Kapanış hitabı (Complimentary close/ Closing salutation)
Kapanış hitaplarınde kullanılan ifadeler okuyucu ile yazıyı yazan kişinin aralarındaki ilişkiye ve resmiyet derecesine bağlı olarak değişkellik gösterir. Kapanışta yaygın olarak kullanılan saygı ifadeler:

** Yazının başlangıç hitabı okuyucunun ismi ile başlıyorsa (“Dear Mr. Ford“, Dear Ms Robinson gibi), yazı “Yours sincerely” ile bitirilir.

** Yazının başlangıç hitabında okuyucunun ismi belirtilmemişse, (“Dear Sirs“, “Dear Sir“, “Dear Sir or Madam” gibi), yazı “Yours faithfully” ile bitirilir. Bu ifade İngiltere’de daha yaygın bir biçimde kullanılır. ABD’de kullnımı nadirdir.

** Yazı, üst düzey bir resmi görevliye veya makama hitaben yazılmışsa, “Yours respectfully” ile bitirilir.

** Okuyucu ile yazıyı yazan kişi arasında iyi bir dostluk varsa, daha samimi tarz olan “Yours cordially“, “Cordially“, “Regards“, “Best wishes” ile bitirilir.

** ABD’de “Yours sincerely“, “Yours respectfully” ve “Yours cordially” ifadeleri aksi şekilde de belirtilir. “Sincerely yours” veya sadece “Sincerely“ “Respectfully yours” veya sadece “Respectfully“ “Cordially yours” veya sadece “Cordially“

** ABD’de “Sincerely yours” ifadesinden biraz daha resmi anlamı olan “Yours truly“, “Truly yours“, “Your very truly” veya “Very truly yours” ifadeleri hem resmi hem de genel ingilizce iş yazışmalarında oldukça sık kullanılır. İçinde “Truly” sözcüğünün yer aldığı ifadenin kullanıldığı durumda, yazının başlangıç hitabında okuyucunun isimi yazının özelliğine göre belirtilir veya belirtilmez. İngiltere’de bu ifadelerin kullanımına iş yazışmalarında nadiren rastlanır.

9- “Yerine” İmzazı (“Per Pro” signature)
“Per pro” Latincede vekaleten (İngilizce karşılıkları “by agency”, “by agent”, “through the agency of“) anlamına gelen “per procurationem” ifadesinin kısaltılmış biçimidir. “For“, “On behalf“, “For and on behalf of” ve “Vice” bu amaçla kullanılan diğer ifadelerdir.

“Yerine” imzası, yazıyı yazdırtan kişi mektubu ya da yazıyı imzalamasına zaman veya olanak bulunmadığı durumlarda kurum içinde kendisini temsil eden bir başka yetkili kişinin imzalamasıdır.

İNGİLİZCE İŞ YAZIŞMALARINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN CÜMLE KALIPLARI:

Opening Salutation Başlangıç Hitabı
- Dear Sir or Madam,
(veya tersi)
- Dear Sirs,
- Gentlemen
- Ladies and Gentlemen
(veya tersi)
Yazdığınız kişiyi tanımıyorsanız kullanın.
- Dear Mr, Mrs, Miss,
Ms Brown
Yazdığınız kişinin ismini biliyorsanız kullanın
- To whom it may concern Yazı yazdığınız kişi veya kurumun ismini bilmiyorsanız,
örneğin bir kişi hakkında referans verirken
- Referring to
- With reference to
- With regard to
- Regarding
- Concerning
- your fax massage dated 23rd March 20xx,…
- your letter of 23 February,…
- your phone call today,…
(23 Mart 20xx tarihli swift mesajınız, 23 Şubat tarihli mektubunuz,
bugün telefon görüşmemizlle ilgili olarak,…)
- In reply to your e-mail of 25 April 20xx, we apologize for the mistakte in your statement. (25 Nisan 20xx tarihli e-mail’inize cevap olarak, ekstrenizdeki hatadan dolayı özür dileriz.)
- We acknowledge receipt of your letter of 26 August 20xx, enclosing your invoice no. WQ875 (Ekinizde WQ875 no.lu faturayı gönderdiğiniz 26 Ağustos 20xx tarihli mektubunuzu aldığımızı bildiririz.)
- Further to our meeting last month (Geçen ayki toplantımızla ilgi olarak…)
- We have received your letter of August, 15 20xx in which you enclosed your latest price list.- We thank you for your revised price list, sent to us on 3rd November. (Ekinde en son fiyat listesini gönderdiğiniz 15 Ağustos 20xx tarihli mektubunuzu aldık.)(3 Kasımda tarafımıza gönderilen yeniden gözden geçirilerek değiştirilmiş fiyat listeniz için teşekküf ederiz.)
- Thank you for drawing our attention to… (… ile ilgili konuya dikkatimizi çektiğiniz için teşekkür ederiz.)
- Thank you for your fax dated March 5, in which you requested an appointment wtih Mr James Greenwood. (Mr James Greenwood ile randevu talep ettiğiniz 5 Mart tarihli faksınız için teşekkür ederiz.)
- We are writing to enguire about…/ apologize for…/ confirm…/ inform about…/ (… konusunda bilgi almak / …den dolayı özür dilemek / -i teyit etmek / hakkında bilgi vermek için yazıyoruz.)
- I am writing on behalf of Miss Sandra Dickens, our Export Manager (Ihracat müdürümüz Bayan Sandra Dickens adına yazıyorum.)
- We refer to our letter of enquiry dated 5th October. (5 Ekim tarihli istek mektubumuzla ilgili yazıyoruz.)
- Asagreed, we have fulfilled the following conditions: (Mutabakata varıldığı gibi aşağıdaki şartlarını yerine getirmiş bulunuyoruz.)
- With reference to your request… (Talebinizle ilgili…)
- In accordance with your request… (Talebinize uygun olarak…)
- As you requested… (Talep ettiğiniz gibi…)
- As requested we enclose a pro forma invoice (Talep edildiği gibi / İstekte bulunulduğu üzere ekte proforma faturayı gönderiyoruz.)
- We are pleased to inform you…
- We have pleasure in informing you…
- We have the pleasure of informing you…
(Size …. bildirmekten memniyet / mutluluk duyuyoruz. )
- you will be pleased to hear that your order was despetched on S/S Bannow on May 25, 20xx (Siparişinizin S/S Bannow gemisiyle 25 Mayıs 20xx’de gönderildiğini duymaktan memnun olacaksınız.)
- We are sorry to inform you that there appears to be mistake in your invoice no. 02/758 sent to us on Jan. 15, 20xx (15 Ocak 20xx’de gönderdiğiniz 02/758 no’lu faturada bir ysnlışlık görüldüğünü size üzülerek bildiririz.)
- Since the shirts correspond neither to the description in your brochure nor to the sample, we cannot accept these goods at the price we agreed. (Gömlekler ne broşürünüzdeki tanımlamaya ne de örneğe uymadığına göre, bu malları mutabakata vardığımızfiyattan babul edemeyiz.)
- We are sorry to let you know that…
- We regret to inform you that…
…bildirmekten üzüntü duyuyoruz.
- We are sorry about the delay in replying. (Yanıtlamakta geciktiğimiz için özür dileriz.)
- We are sorry to hear that two telephones of the wrong type were sent. (İki yanlış tip telefon gönderildiğini duyduğumuza üzüldük.)
- Please accept our sincere apologies for… (…den dolayı lütfen samimi özürlerimizi kabul edin.)
- I am sorry for the inconvenience caused but I am sure you relise that it is due to circumstanses beyond your control. (Sepeb olunan sıkıntıdan dolayı özür dilerim ancak eminim ki bunun bizim denetimimiz dışındaki şartlar yüzünden olduğunun farkındasınız.)
- Unfortunately,
- Regretfully,
we are unable to assist
(Maalesef / Ne yazık ki yardımcı olamıyoruz.)
- Please accept our apologies for the trouble you have been caused. (Sebep olunan güçlükten dolayı lütfen özürlerimizi kabul edin.)
- We shall ensure that similar mistakes do not accur again. (Benzer hataların tekrarlanmayacağının güvencesini veriyoruz / tekrarlanmayacağını taahhüt ediyoruz.)
- We apologize most sincerely for… (…den dolayı tüm içtenliğimizle özür diliyoruz.)
- Would you please send us…?
- Could you please let us have…?
- Would you let us have…?
Lütfen bize… gönderebilir misiniz ?
- We would be greatful if you could clarify this matter. (Bu meseleye açıklık getirebilirseniz minnetar olacağız.)
- Could you please let us know of / about …?
- Would you please inform us of / about…?
- Would you advise us of / about…?
(Bize lütfen … hakkında bilgi verebilir misiniz?)
- It would be of assistance if you could supply us with further details about… (… hakkında daha fazla ayrıntı verebilirseniz, bize yarımcı olacaktır.)
- Please provide us with further details about the debit entry in your files. (Dosyalarımızdaki borç kaydıyla ilgili olarak bize lütfen daha fazla ayrıntı verin.)
- I sould be glad if you could look into the matter and make the necessary adjustments. (Meseleyi inceleyip gerekli düzenlemeleri yaparsanız memnun olacağımz.)
- Could you possibly confirm our telephone call by fax? (Sizce mümkünse telefon konuşmamızı fax ile teyit edebilir misiniz?)
- I would be greatful if you could deliver our order as soon as possible. (Siparişimizi mümkün olduğunca kısa sürede teslim edebilirseniz minnettar olacağım.)
- We would be (very) greatful / obliged if you would send us…
- We would be (very) pleased if you would send us…
(Bize … gönderirseniz (çok) minnettar kalacağız / müteşekkir olacağız.)
(Bize … gönderirseniz (çok) memnun olacağız.)
- Please let us know whether this date is convenient for you. (Bu tarih sizin için uygunsa lütfen bize bildirin.)
- Please inform us of / about…
- Please advise us of / about…
(Lütfen bize … hakkında bilgi verin / bildirin.)
- An early reply would be appreciated. (Vereceğiniz erken yanıt makbule geçecektir.)
- Kindly treat this as a matter of urgency. (Lütfen bunu ivedi bir sorun olarak işleme alın.)
- Please give the matter your urgent attention. (Lütfen meseleyi acil olarak dikkate alın.)
- We should like to draw your attention to… (-e dikkatinizi çekmek istiyoruz.)
- We sould like to point out that there is clear discrepancy between the packing lists which arrived and your invoice (Ulaşan ambalaj listeleri ile faturanız arasında bariz bir farkın olduğunu belirtmek isteriz.)
- I hope that it is not necessary to remind you that… (Umarım size… hatırlatmaya gerek yok.)
- We should like to remind you that you cannot hold us responsible for the delay in post. (Postadaki gecikmeden dolayı bizi soumlu tutamayacağınızı hatırlatmak isteriz.)
- Please do not hesitate to contact me if you need further assistance. (Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız lütfen benimle temasa geçmekten çekinmeyin.)
- If you require any further information concerning…., please do not hesitate to contact me direct. (…ile ilgili daha fazla bilgi talep ederseniz, lütfen benimle temasa geçmekten çekinmeyin.)
- If there are any problems, you can reach me on 0044, 1904- 868008. (Herhangi bir sorun olursa 0044, 1904- 868008 no.lu telefondan bana ulaşabilirsiniz.)
- We shall be pleased to send you any further information you may need. (İhtiyaç duyabileceğiniz daha fazla bilgiyi size göndermekten mutluluk duyacağız.)
- We shall be pleased to send you any further information you may need. (İhtiyaç duyabileceğiniz daha fazla bilgiyi size göndermekten mutluluk duyacağız.)
- We shall be pleased to send you any (İhtiyaç duyabileceğiniz daha fazla bilgiyi size
- Please contact us again if
- we can help in any way.
- there are any problems.
- you have any questions
(Eğer bir şekilde yardımcı olabilirsek / bir problem olursa / bir sorunuz olursa lütfen bizimle tekrar temasa geçin.)
- We look forward to receive your confirmation that the appropriate amendments have been carried out. (Uygun değişikliklerin yerine getirildiğini bildiren teyidinizi almayı sabırsızlıkla bekliyoruz.)
- Looking forward to hearing from you (informal closing) özne olmadan “look” fiilinin -ing biçimi samimi yazışmalarda yazı bitirilirken kullanılır
- We hope to do business with you in the future (İleride sizinle iş yapacağımızı umuyoruz.)
- We hope to hear from you soon. (Yakında sizden haber alma dileği ile.)
- Please pass on my best wishes to Mr.Brown. (Lütfen Bay Brown’a en iyi dileklerimi iletin.)
- Please give my regards to Peter Smith. (Lütfen Peter Smith’e selamlarımı söyleyin.)Etiketler: iş ingilizcesi,ingilizce iş yazışmaları,ingilizce iş mektupları,ingilizce iş yazışmalarında hitap, iş ingilizcesinde cümle kalıpları


HAKKIMDA

info hepingilizce.com, 2014 yılı başında yayına girmiş olup, sizlerden gelen destek ile de her geçen gün daha da gelişmektedir.
Tek başıma hazırlamış olduğum bu İngilizce eğitim sitesi; tüm seviyeden onlarca üniteden oluşup, dersler en temel İngilizce konularından başlayarak, ileri seviyeye kadar olan İngilizce konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır. İngilizce konuların anlatımlarını sadece ve sadece ben yapmaktayım. Yani İngilizce ders ve konu anlatımları tamamen özgündür.İnternet ortamında İngilizce eğitim içerikleri sağlayan web sitelerinin neredeyse %90'ı, içeriklerini birbirlerinden ÇALARAK yayınlamaktadırlar. Başka sitelerdeki içerikler bu sitede asla barındırılmaz.
İngilizce Dersler, öğrenenlerin sıfırdan başlayacağı şekilde hazırlanmış olup İngilizceyi hiç bilmeyen biri bile kendi başına oturup kolayca İngilizce konularını anlayıp pekiştirebilir.

Devamı »

İLETİŞİM

iletişim Taleplerinizi iletişim formu aracılığıyla direkt olarak bana iletebilirsiniz.
İletilerinize cevap verebilmem için mutlaka gerçeli bir e-posta adresi girin. Gönderdiğiniz iletiler en kısa sürede cevaplanacaktır. Girdiğiniz bilgiler asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz. İletilerinizi iletişim formu aracılığı ile direkt olarak iletebileceğiniz gibi, kendi e-posta sunucunuzu kullanarak da mail adresime iletebilirsiniz.

İletişim Formu »
© 2020 - hepingilizce.com | Tüm hakları saklıdır.