İngilizce Dil Eğitim Platformu.
Advertisement-firatboyan.com
Beğendiğiniz içerikleri facebook twitter veya g+1 üzerinden paylaşarak konuların daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


category 10.10.2014 category 2 Yorum

Günlük Hayatta Kullanılan İsimler-NOUNS

nouns Bir isimi beş duyu organınızdan biriyle veya bir çoğuyla tanımlayabiliyorsanız, o isim somut bir isimdir (concrete noun)

Örn: ice cream (dondurma), somut bir isimdir yani concrete noun.

Ancak intelligence (zeka) kelimesi, soyut bir isimdir (abstract noun).

Intelligence(zeka) ne renktir? Bilemezsiniz. Çünkü görmüyorsunuz. Nasıl bir tadı vardır? Bunu da bilemezsiniz. Çünkü tadına bakma şansınız da yoktur. Koklayabir misiniz? Asla!

İşte örneklerden de anlaşılacağı gibi Conrete nouns- Absract Nouns (Somut ve Soyut isimler) kavram mantığını iyi bilmelisiniz.

NOUNS (İSİMLER)

HOUSE(EV)-İngilizcede ev eşyaları isimleri
HOUSEHOLD GOODS (EV EŞYALARI):
Baca:
Ev, fabrika bacası: Chimney/’çimni/
Vapur bacası: funnel/fönıl/
Bahçe: Garden/’ga:dın/
Balkon: Balcony/’belkıni/
Banyo: Bathroom/’ba:trum/
Çatı: Roof/ru:f/
Çit: Fence/fens/
Duvar: Wall/wo:l/
Hol: Hall/ho:l/
span style="color: #0000ff;">Kapı: Door/do:/
Kapı zili: Door bell/do: bel/
Pencere: Window/’windou/
Tavan: Ceiling/’si:ling/
Tuğla: Brick/brik/
Tuvalet: Toilet/’toylit/
Yatak odası: Bedroom/bedrum/
Yemek odası: diningroom/’dayning rum/

BEDROOM (YATAK ODASI)
Battaniye: Blanket/’blenkit/
Çarşaf: Bed sheets/’bed şi:ts/
Elbise askısı: Coat hanger/’kout hengı/
Gardırop: Wardrobe/’wo:droub/
Yastık: Pillow/’pilou/
Yatak: Bed/bed/
Yorgan: Quilt/kwilt/

KITCHEN (MUTFAK)
Bıçak: Knife/’nayf/
Biberlik: pepperpot/’pepıpot/
Bulaşık makinesi: Dish washer/dish woşı/
Buzdolabı: Refrigerator/ri’fricıreytı/
Cezve: Coffe pot/’kofi pot/
Çatal: Fork/fo:k/
Çaydanlık: teapot/’ti:pot/
Çöp sepeti: waste bin/’weyst bin/
Dolap: Cupboard/kabıd/
Fırın: Oven/’avn/
Kaşık: Spoon/spu:n/
Kavanoz: Jar/ca:/
Kepçe: Ladle/’leydıl/
Maşa: Tongs/tongz/
Maşrapa: Mug/mag/
Şekerlik: Sugar bowl/’şugıboul/
Tabak: Plate/pleyt/
Tava: frying pan/’frayinpen/
Tencere: saucepan/’so:spen/
Tepsi: Tray/’trey/
Tuzluk: Salt cellar/’solt’selı/

SITTING ROOM (OTURMA ODASI)
Avize: Chandelier/şendi’liı/
Duvar saati: Clock/klok/
Halı: Carpet/’ka:pıt/
Kitaplık: Bookshelf/’bukşelf/
Koltuk: Sofa/sofa/
Masa: Table/’teybıl/
Perde: Curtain/’kö:tin/
Sandalye: Chair/çeı/
Sehpa: Coffe table/’kofi teybıl/

BATHROOM (BANYO)
Ayna: Mirror/’mirı/
Çamaşır makinesi: washinh machine/’woşing mı’şi:n/
Diş fırçası: Toothbrush/’tu:tbraş/
Diş macunu: Toothpaste/’tu:tpeyst/
Duş: Shower/’şauı/
Havlu: Towel/tauıl/
Küvet: Bath/’ba:t/
Lavabo: Washbasin/’woşbeysin/
Musluk: Tap/tep/
Sabun: Soap/soup/ (çoğul hali farklı)
Sabunluk: soap dish /soup diş/
Saç fırçası: hair brush/heı brush/
Saç kurutma makinesi: hair dryer/heıdrayı/
Sifon: Toilet flush tank/’toylit’flaş’tenk/
Şampuan: Shampoo/’şem’pu:/
Tarak: Comb/koum/

OTHER HOUSEHOLD GOODS (DİĞER EV ALETLERİ)
Dikiş makinesi: sewing mashine/’souing mı’şi:n/
Elektrik süpürgesi: Vacuum cleaner/’vekyum ‘kıli:nı/
Ütü: iron/’ayrın/

HUMAN BODY (İNSAN VÜCUDU)-İngilizcede vücut organları isimleri
TRUNK,ORGANS (GÖVDE, ORGANLAR)
Akciğer: Lung/lang/
Avuç içi: Palm/pa:m/
Ayak: Foot/fu:t/
Ayak parmağı: Toe/tou/
Bacak: Leg/leg/
Bel: Waist/weyst/
Beyin: Brain/breyn/
Anatomik anlamda beyin: cerebral/seribrı:l/
Beyincik: cerebellum /seribel’ım/
Beyin lobu: cerebral lobe/seribrı:l lou:b/
Bilek: Wrist/weyst/
Böbrek: Kidney/’kidni/
Damak: Palate/’pelıt/
Damar: Vein/veyn/
Deri: Skin/skin/
Dirsek: Elbow/’elbou/
Diz: Knee/ni:/
El: Hand/hend/
Gırtlak: Throat/trout/
Göbek: Navel/’neyvıl/
Gövde: Trunk/trank/
Karaciğer: Liver/’livı/
Kas: Muscle/masıl/
Kemik: Bone/boun/
Mide: Stomach/’stamık/
Omuz: Shoulder/’şouldı/
Parmak: Finger/’fingı/
Sırt: Back/Bek/
Soluk borusu: Windpipe/’windpayp/
Tırnak: Finernail/’fingıneyl/
Topuk: Heel/hi:l/

HEAD (BAŞ)
Ağız: Mouth/maut/
Alın: Forehead/’fo:hed/
Baş: Head/hed/
Bıyık: Moustache/mıs’ta:ş/
Burun: Nose/nouz/
Çene: Chin/çin/
Damak: Palate/’pelıt/
Dil: Tounge/tang/
Diş eti: Gums/gamz/
Dudak: Lip/lip/
Göz: Eye/ay/
Gözkapağı: Eyelid/’aylid/
Kaş: Eyebrow/’aybrau/
Kirpik(ler): Eyelash(es)/’ayleş(iz)/
Kulak: Ear/iı/
Sakal: Beard/biıd/
Yanak: Cheek/çi:k/
Yüz: Face/feys/

FINGERS (PARMAKLAR)
Başparmak: Thumb/tam/
İşaret parmağı: Forefinger/fo:fingı/
Ortaparmak: Middle finger/’midıl’ fingı/
Parmak: Finger/’fingı/
Serçe parmak: Little finger/’litıl’fingı/
Yüzükparmağı: Ring finger/’ring’fingı/

JOBS (MESLEKLER)-İngilizcede meslek isimleri
Aşçı: Cook/kuk/
Arkeolog: Archaeologist/aki’olıcist/

Asker: Soldier /’soulcı/
Avukat: Lawyer/’lo:yı/ Solicitor/’solisitı/
Bakkal: Grocer/’grousı/
Balıkçı: Fisherman/’fişımın/
Bankacı: Bank official/benk ıfişıl/
Berber: Barber/’ba:bı/
Bilim adamı: Scientist/’sayıntist/
Boyacı: House painter/haus’peıntı/
Camcı: Glazier/’gleyziı/
Cerrah: Surgeon/’sö:cın/
Çiçekçi: Florist/’flo:rist/
Çiftçi: Farmer/’fa:mı/
Çilingir: Locksmith/’loksmit/
Çoban: Shepherd/şepıd/
Denizci: Sailor/’seylı/
Dişçi: Dentist/’dendist/
Eczacı: Chemist/’kemist/
Ekonomist: Economist/i’konımist/
Elektrikçi: Electrician/ilek’trişın/
Emekli: Retired/ri’tayıd/
Emlakçı: Real estate agent/’riıl isteyt eycınt/
Fırıncı: Baker/’beykı/
Fotoğrafçı: Photographer/fı’togrıfı/
Garson (erkek): Waiter/’weytı/
Garson (bayan): Waitress/’weytrıs/
Gazeteci: Journalist/’cö:nilist/
Gümrük memuru: Customs officer/’kaztımz ‘ofisı/
Hakim: Judge/cac/
Hamal: Porter/’po:tı/
Hemşire: Nurse/nö:s/
Heykeltıraş: sculptor/’skalpçı/
İşçi: Worker/’wö:kı/
İtfaiyeci: Fireman/’fayımın/
Kapıcı: Doorkeeper/’do:ki:pı/
Kasap: Butcher/’buçı/
Kasiyer: Cashier/ke’şiı/
Kuaför: Hairdresser/’heıdresı/
Kuyumcu:Juweller/’cu:ılı/
Manav: Greengrocer/gri:n grousı/
Marangoz: Carpenter/’ka:pıntı/
Matbaacı: Printer/’printı/
Memur: Civil servant/s’ivil sö:vınt/
Mimar: Architect/’a:kitekt/
Mobilyacı: Fashion designer/’feşın di’zaynı/
Muhabir: Reporter/ri’po:tı/
Muhasebeci: Accountant/ı’kauntınt/
Mihendis: Engineer/enci’niı/
Müteahhit: builder/bildı/
Müzisyen: Musician/myu:’zişın/
Noter:Notary/’noutıri/
Papaz: Priest/pri:st/
Postacı: Postman/poustmın/
Psikolog:Psychologist/say’kolıcist/
Reklamcı: Advertiser/’edvıtayzı/
Saatçi: Watch repairer/woç ri’peırı/
Savcı:Prosecutor/’prosikyu:tı/
Sigortacı: insurer/in’şu:rı/
Su tesisatçısı:Plumber/’plambı/
Subay: Officer/’ofisı/
Teknisyen:Technician/tek’nişın/
Terzi:Tailor/’teylı/
Tüccar:Merchant/’mö:çınt/
Veteriner: Veterinary/’vetırinıri/
Veznedar: Treasurer/’trejırı/
Yazar: Author/’o:tı/

HEALTH AND SICKNESS (SAĞLIK VE HASTALIK)-İngilizcede hastalık isimleri
Ağrı: Ache/eyk/
Alerji: Allergy/’elıci/
Ateş: Fever/’fi:vı/
Baş ağrısı: headache/’hedeyk/
Baş dönmesi: Dizziness/’dizinis/
Boğaz ağrısı: Sore throat/so: trout/
Bulaşıcı: inefectious/in’fekşıs/
Cilt hastalığı: Skin disease/skin di’zi:z/
Çiçek hastalığı: smallpox/’smo:lpoks/
Diş ağrısı: tootache/’tu:teyk/
Grip:Flue/flu:/
Güneş çarpması: Sunstroke/sanstrouk/
Güneş Yanığı: Sunburn/sanbö:n/
Hazımsızlık: indigestion/indi’ceyşın/
İltihap: inflammation/inflı’meyşın/
İshal:Diarrhoea/’dayıriı/
Kabakulak: Mumps/mamps/
Kabızlık: Constipation/konsti’peyşın/
Kangren: Gangrene/’gengri:n/
Kanser: Canser/’kensı/
Kas ağrısı: Muscle pain /masıl peyn/
Kesik: Cut/kat/
Kızamık: Measles/’mi:zılz/
Mide ağrısı: stomachache/’stamıkeyk/
Öksürük:Cough/kof/
Sırt ağrısı: Backache/bekeyk/
Sızı: Pain/peyn/
Sivilce: acne/’ekni/
Soğuk algınlığı: Cold/kold/
Şiş, Şişlik: Swelling/’sweling/
Yanık: burn/bö:n/
Yara: wound/wund/

ANIMALS (HAYVANLAR)-İngilizcede hayvan isimleri
BIRDS (KUŞLAR)

Ağaçkakan: Woodpecker/wudpek’ı/
Akbaba: Vulture/’valçı/
Ateşböceği: Firefly/’fayıflay/
Atmaca: Hawk/ho:k/
Baykuş: Own/aul/
Devekuşu:Wren/ren/
Güvercin: Pigeon/’picın/
Karga: Crow/krou/
Kartal: Eagle/’i:gıl/
Kaz: Goose/gu:s/
Keklik: Partridge/’pa:tric/
Kırlangıç: Swallow/’swolou/
Kuğu: Swan/swon/
Leylek: Stork/sto:k/
Martı: Gull/gal/
Ördek: Duck/dak/
Papağan: Parrot/’perıt/
Penguen: Penguin/’pengwin/
Şahin:Falcon/fo:lkın/

FISH AND OTHER WATER CREATURES (BALIK VE DİĞER DENİZ CANLILARI)
Ahtapot: Octopus/’oktıpıs/
Alabalık: Trout/traut/
Balık: Fish/fiş/
Balina: Whale/weil/
Denizanası: Jellyfish/’celifiş/
Denizatı: Sea horse/si: ‘hos/
Fok:Seal/si:l/
Hamsi:Anchovy/ençıvi/
Iskakoz: Lobster/’lobstı/
İstavrit: Small mackerel/smo:l mekrıl/
İstiridye: Oyster/’ostı/
Kalamar: Squid/’skwid/
Karides: Shrimp/’şrimp/
Kefal: Grey mullet/grey malit/
Köpekbalığı: Shark/şa:k/
Levrek: Bass/bes/
Lüfer:Blue fish/blu: fiş/
Midye: Mussel/’masıl/
Palamut: Bonito/bıni:tou/
Sazan:Carpfish/’ka:pfiş/
Yengeç: Crab/kreb/
Yunus:Dolphin/’dolfin/

ANIMALS OF LAND (KARA HAYVANLARI)
Aslan:Lion/’layın/
At: Horse/ho:s/
Ayı: Bear/beı/
Boğa: Bull/bul/
Deve: Camel/’kemıl/
Domuz: Pig/pig/
Eşek: Donkey/’donki/
Fare: Mouse/maus/
Fil: Elephant/’elifınt/
Geyik: Deer/diı/
İnek: Cow/kau/
Kaplan: Tiger/’taygı/
Keçi: Goat/gout/
Kedi:Cat/ket/
Kokarca: Skunk/skank/
Koyun: Sheep/şi:p/ (çoğul hali yok)
Kurt: Wolf/wulf/
Kutup ayısı: Polar bear/poulıbeı/
Kuzu: lamb/lem/
Maymun:Monkey/’manki/
Öküz: Ox/oks/
Samur:Sable/’seybıl/
Sansar: Marten/’ma:tın/,
Sincap: Squirrel/’skwirıl/
Tavşan: Rabbit/’rebit/
Tay: Colt/koult/
Tırtıl: Caterpillar/’keytıpilı/
Tilki: Fox/foks/
Yarasa:Bat/bet/
Zebra: Zebra/’zi:brı/
Zürafa: Giraffe/ci’ra:f/

CITY AND BUILDINGS (ŞEHİR VE BİNALAR)
Adliye: court/ko:t/
Alt geçit: uderpass/’andıpa:s/
Ana cadde: main street/meyn stri:t/
Banka: bank/benk/
Bulvar: avenue/evınyu:/
Cadde: road/roud/
Eczane: pharmacy/fa:mısi/
Fabrika:factory/fektıri/
Fırın: Bakery/’eykıri/
Geçit: crossing/krosing/
Yaya Geçidi: (çizgili) zebra crossing
Hastane: Hospital/hospitıl/
Havalimanı:airport/eyıpo:t/
Bekleme salonu: waiting room/weyting rum/
Dış hatlar terminali: international terminal/intıneyşınıl tö:minıl/
İç hatlar terminali: domestic terminal/domestik tö:minıl/
span style="color: #0000ff;">Pist: runaway/ranewey/
Hayvanat bahçesi: zoo/zu:/
İtfaiye: fire brigade/fayıbrı’geyd/
Kafeterya: Cafe/kefey/
Kaldırım: pavement/peyvmınt/
Karakol:police station/pı’li:s ‘steyşın/
Kavşak:crossing/krosing/
Kitabevi: bookstore/buksto:/
Konsolusluk: consulate/konsyılıt/
Köprü: bridge/bric/
Asma köprü: draw bridge /dro: bric/
Açılır-kapanır köprü: lift bridge /lift bric/
Yaya köprüsü: foot bridge /fu:t bric/
Kuaför: hairdresser’s/heıdresız/
Kütüphane: library/laybrıri/
Manav: greengrocer’s/gri:n grousız/
Meydan (alan): square/’skweı/
Mezarlık: cemetery/’semıtri/
Müze: museum/myu:ziım/
Okul: school/sku:l/
Postane: post office/poust ‘ofis/
Adres: address/ıdres/
Alıcı: receiver/risi:vı/
Alındı belgesi: proof of delivery/pru:f ov di’livıri/
Faks: faks/feks/
Gönderen: sender/sendı/
Havale:Money order/mani o:dı/
Kargo: cargo/ka:gou/
Mektup: letter/letı/
Taahhütlü: registered/ricistıd/
Zarf: envelope/enviloup/
Resmi daire: government office/gavımınt ofis/
Sokak: street/stri:t/
Tünel: tunnel/tanıl/
Üniversite: university/yu:ni’vö:siti/
Valilik: governor’s office/’gavınız ‘ofis/

TRANSPORTATION VEHICLES (ULAŞIM ARAÇLARI)-İngilizcede ulaşım araçları isimleri
LAND TRANSPORT VEHICLES (KARA ULAŞIM ARAÇLARI)-İngilizcede kara ulaşım araçları isimleri
Araç: vehicle/vi:kıl/
Araba: car/ka:/
Akü: battery/betıri/
Arkacam: back window/bek windou/
Bagaj:trunk, boot/trank, bu:t/
Balata: brake lining/breyk layning/
Buji: spark plug/spa:k plag/
Çamurluk:mudguard/madga:d/
Debriyaj: clutch/klaç/
Debriyaj pedalı: clutch pedal/klaç pedıl/
Dikiz aynası: rear mirror/riı’mirı/
Egzoz borusu: exhaust pipe/ig’zost payp/
Emniyet kemeri: safety belt/sefti belt/
Far(lar): headlights/hedlayts/
Fren:brake/breyk/
Lastik: tyre/tayı/
Motor: engine/encin/
Öncam: windscreen/windskri:n/
Plaka: licence plate/laysıns pleyt/
Sinyaller: indicators/indikeytız/
Stop lambası: rear light/riı laty/
Tekerlek: wheel/wi:l/
isiklet: bicycle/baysikıl/
Dolmuş: shared taxi/şeıd teksi/
Kamyon
: lorry, truck/lori, trak/
Kamyonet: van/ven/
Minibüs: minibus/minibas/
Motosiklet: motorcycle/moutısaykıl/
Otobüs: bus/bas/
Tramvay: tram/trem/
Tren: train/treyn/
Makinist: engine driver/encin drayvı/
Banliyö treni:suborban train/sı’bö:bın treyn/
Yük treni: freight train/freyt treyn/
Hızlı tren: high speed train/ha:y spi:d treyn/
Demiryolu: railway/’reylwey/
Gar: railway station/’reylwey steyşın/
Gidiş bileti: single ticket/’singıl ‘tikit/
Gidiş-dönüş bileti:return ticket/ri’tö:n ‘tikit/
Gişe: ticket office/tikit ofis/
Yataklı vagon:sleeping car/sli:ping ka:/
Yemekli vagon: dining car, diner/dayning ka:, daynı/
Yolcu: passenger/’pesincı/

AIR TRANSPORT VEHICLES (HAVA ULAŞIM ARAÇLARI)-İngilizcede hava ulaşım araçları isimleri
Uçak: plane, aircraft/pleyn, eıkra:ft/
Can yeleği: life-jecket/layfcekit/
Çıkış: exit/eksit/
Fazla eşya: excess luggage/ik’ses’ lagic/
Havaalanı: airport/eıpo:t/
Hostes: stewardess/stiuıdis/
İniş: landing/lending/
Kabin: cabin/kebin/
Kalkış: take-off/teykof/
Kanat: wing/wing/
Kapı: gate/geyt/
Koltuk: seat/si:t/
Koltuk kemeri:seat belt/si:t belt/
Mürettebat: crew/kru:/
Pervane:propeller/prıpelı/
Rota: route/ru:t/
Rötar: delay/di’ley/
Tarifeli sefer: scheduled flight/sedyu:ld flaty/
Uçak kanadı: airfoil/eı foyıl/
Uçuş: flight/flayt/
Uçuş menzili: range of flight/renc ov flayt/
Ücret: fare/feı/
Varış: arrival/ı’rayvıl/
Varış yeri: destination/desti’neyşın/
Pervaneli uçak: propeller plane,
Askeri uçak: military plane/militeri pleyn
Savaç uçağı: fighter aircraft/faytı eıkra:ft /
Nakliye uçağı: transport aircraft/trenspo:t eıkra:ft/
Askeri nakliye uçağı: military transport aircraft
Uzun mesafeli nakliye uçağı: long-range transport aircraft
Hafif nakliye uçağı: light transport aircraft
Helikopter: helicopter/helikoptı/

SEA TRANSPORT VEHICLES (DENİZ ULAŞIM ARAÇLARI)-İngilizcede deniz ulaşım araçları isimleri
Gemi: Ship/şip/
Liman: Harbour /ha:bı/
Güverte: deck/dek’/
Kamara: cabin /’kabin/
Kaptan köşkü: deckhouse /dek hous/
Gemi pervanesi: ship screw propeller/şip sıkru: prıpelı/
Denizaltı: submarine/sabmı’ri:n/
Deniz altılardaki gözetleme kulesi: cunning tower/kon’ing tauı/
Feribot: ferry/feri/
Feribot kullanan kimse: ferryman/ferimın/
Otomobil taşıyan feribot: car ferry/ka: feri/
Tren taşıyan feribot: ferry bridge/feri bric/
Araçların kendi sürücüleri taradından bindirildiği feribot:drive- on
Petrol tankeri: oil tanker/oyl tenkı/
Savaş gemisi:battleship/be:tıl şip/
Sal: raft/raft/
Sandal: rowing boat/’rouwing bout/
Sürat teknesi:powerboat/pauıbout/
ilep: freighter/’freytı/
Tanker: tanker/tenkı/
Uçak gemisi: aircraft carrier/eıkraft keriı/
Yat: yacht/yot/
Yelkenli: sailing boat/seyling bout/
Yolcu gemisi: Cruise ship/kru:s şip/
Yük gemisi: transport ship/transpo:t şip/

THE STATIONER’S (KIRTASİYE DÜKKANI)-İngilizcede kırtasiye malzemeleri isimleri
Ataş: paper clip/peypı klip/
Cetvel: ruler/ru:lı/
Defter: notebook/noutbuk/
Delikli zımba: hole punch/houl panç/
Dolmakalem: fountain pen/fauntin pen/
Dosya: file/fayl/
Gönye: set square/set skweı/
İletki: protractor/prıtrektı/
Kağıt: paper/peypı/
(Tükenmez) Kalem: pen/pen/
Kalemtraş: pencil sharpener/pensıl şa:pını/ Kitap: book/buk/ (kitaplık: Bookshelf)
(Kurşun) kalem: pencil/pensıl/
Klasör: Folder/foldı/
Mürekkep: ink/ink/
Not defteri: notepad/noutped/
Pergel:compass/kampıs/
Silgi: rubber, eraser/r’abı, ı’reyzı/

NATURE (DOĞA)-İngilizcede doğa isimleri
Ada: island /aylınd/
Boğaz: strait /streyt/
Buzdağı: iceberg/aysbö:g/
Buzul: glacier/glesiı/
Çöl:desert/dezıt/
Dağ:mountain/mauntın/
Deniz: sea/si:/
*Dere: brook/bruk/
Göl: lake/leyk/
*Irmak: stream/stri:m/
Kanal: canal/kı’nel/
*Nehir: river/rivı/
Okyanus: ocean/’ouşın/
Orman: forest/forıst/
Ova: plain/pleyn/
Pınar: spring/spring/
Sahil, Kıyı: coast/kou:st/
Sahil şeridi:coast line/kou:st layn/
Şelale: waterfall/wo:tıfo:l/
Tepe: hill/hil/
Vadi: valley/veli/
Yanardağ: volcano/vol’keynou/
Yarımada: peninsula/pı’ninsyulı/
Yayla: plateau/pletou/

CONTINENTS (KITALAR)-İngilizcede kıta isimleri
Afrika: Africa/efrikı/
Antartika: Antartica/en’ta:tikı/
Asya: Asia/eyşı/
Avrupa: Europe/yuırıp/
Australia: Avustralya/ostreyliı/
Kuzey Amerika: North America/no:t ı’merikı/
Güney Amerika:South America/no:t ı’merikı/

FRUITS (MEYVELER)-İngilizcede mevye isimleri
Ananas:pine apple /payn epıl/
Armut: pear/peı/
Ayva:quince/kwins/
Böğürtlen: blackberry/sto:bıri/
Çilek: strawberry/sto:bıri/
Dut: mulberry/malbıri/
Elma: apple/epıl/
Erik: plum/plam/
Greyfurt: grapefruit/greypfru:t/
Hindiztancevizi: coconut/koukınat/
Hurma: date/deyt/
İncir: fig/fig/
Karpuz: wate melon/wo:tı melın/
Kavun: melon/melın/
Kayısı: apricot/eyprikot/
Kestane: chestnut/çesnat/
Kızılcık: cornelian cherry/ko:ni:liın çeri/
Kiraz: cherry/çeri/
Mandalina:tangerine/tencıri:n/
Muz: banana/bınana/
Nar: pomegranate/pomigrenit/
Portakal: orange/orinc/
Şeftali: peach/pi:ç/
Üzüm: grapes/greyps/
Vişne: morello/mırelou/

VEGETABLES (SEBZELER)-İngilizcede sebze isimleri
Bakla: broad beans/broud bi:nz/
Bamya: gumbo/gambou/
Bezelye: peas/pi:z/
Biber,
Dolmalık biber: bell pepper/bel’ pepı/
Sivri biber: long green pepper/long gri:n pepı/
Çaliston biberi: sweet pepper/swi:t pepı/
Domates: tomato/tıma:tou/
Ebegümeci: mallow/melou/
Enginar: artichoke/a:tiçouk/
Fasulye: beans/bi:nz/
Havuç:carrot/kerıt/
Ispanak: spinach/spinic/
Kabak,
Balkabağı: squash/skwoş/
Dolmalık kabak: marrow/merou/
Karnabahar: cauliflower/koliflauı/
Kıvırcık lahana: brocolli/brokıli/
Lahana:cabbage/kebic/
Marul: lettuce/letis/
Mercimek: lentil/lentıl/
Mısır: corn/ko:n/
Nohut: chick peas/çikpi:z/
Pancar:beet/bi:t/
Patlıcan: aubergine/oubıci:n/
Salatalık: cucumber/kyu:kambı/
Sarımsak: garlic/ga:lik/
Semizotu: purslane/pö:sleyn/
Soğan: onion/aniın/
Tere: cress/kres/
Turp: radish/rediş/


comment YORUMLAR

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Bu makaleye 2 yorum yapıldı.
category 18-01-2019
Caner Aydın

Fırat dostum çok güzel bir çalışma yapmışsın emeğine sağlık
category 28-02-2018
yusuf adar

Süper bir çalışma yapmışsınız
new YORUM YAZ


HAKKIMDA

info hepingilizce.com, 2014 yılı başında yayına girmiş olup, sizlerden gelen destek ile de her geçen gün daha da gelişmektedir.
Tek başıma hazırlamış olduğum bu İngilizce eğitim sitesi; tüm seviyeden onlarca üniteden oluşup, dersler en temel İngilizce konularından başlayarak, ileri seviyeye kadar olan İngilizce konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır. İngilizce konuların anlatımlarını sadece ve sadece ben yapmaktayım. Yani İngilizce ders ve konu anlatımları tamamen özgündür.İnternet ortamında İngilizce eğitim içerikleri sağlayan web sitelerinin neredeyse %90'ı, içeriklerini birbirlerinden ÇALARAK yayınlamaktadırlar. Başka sitelerdeki içerikler bu sitede asla barındırılmaz.
İngilizce Dersler, öğrenenlerin sıfırdan başlayacağı şekilde hazırlanmış olup İngilizceyi hiç bilmeyen biri bile kendi başına oturup kolayca İngilizce konularını anlayıp pekiştirebilir.

Devamı »

İLETİŞİM

iletişim Taleplerinizi iletişim formu aracılığıyla direkt olarak bana iletebilirsiniz.
İletilerinize cevap verebilmem için mutlaka gerçeli bir e-posta adresi girin. Gönderdiğiniz iletiler en kısa sürede cevaplanacaktır. Girdiğiniz bilgiler asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz. İletilerinizi iletişim formu aracılığı ile direkt olarak iletebileceğiniz gibi, kendi e-posta sunucunuzu kullanarak da mail adresime iletebilirsiniz.

İletişim Formu »
© 2020 - hepingilizce.com | Tüm hakları saklıdır.