İngilizce Dil Eğitim Platformu.
Advertisement-firatboyan.com
Beğendiğiniz içerikleri facebook twitter veya g+1 üzerinden paylaşarak konuların daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


category 12.10.2015 category 0 Yorum

Simple Past Tense

simple past tense Simple Past Tense, Geçmişte belli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemleri anlatmak için kullanılan bu zamanın Türkçedeki karşılığı di’li geçmiş zaman'dır.

Past yapılı zamanlarda kullanılan zaman zarfları:
>Yesterday
>Yesterday morning, Yesterday noon, Yesterday afternoon,
Yesterday evening, Yesterdayevening.
>Last morning, Last evening, Last night, Last week, Last monday, Last year, Last sunday…
>Two days ago, five weeks ago, three years ago, a few hours ago…
>While ago


Genel Cümle Kurulum Formülü:
Genel Cümle Kurulum Formülünü, cümle kurma tekniklerini İngilizcede Cümle Kurma Teknikleri dersimde anlatmıştım. Ancak, Burada tekrar hatırlatma gereği duyuyorum. Tense yapılarını formülüze ederken sadece;
Subject + auxiliary verb + verb ...
kımını alıyor olacağız. Bu, Simple Past Tense ve diğer tüm Tense anlatımlarımda bu şekilde olacak. Tense'lerdeki cümle formüllerinden sonraki kısım, yani Verb'den sonraki kısım, ihtiyaca göre eklenecek cümle ögeleridir.
Subject + auxiliary verb + verb + object [ad] + adverb [tarz] + adverb of place [yer] + adverb of time [zaman]

Olumlu Yapı(Affirmative Form)

Formül: [Subject] + [did] + [Verb(ed) / Verb(2])] ...

Simple Past Tense’de olumlu cümle kurulumunda yardımcı fiil(auxiliary verb) olan “did” asla yer almaz. Cümle kurulurken yardımcı fiil(auxiliary verb) olan “did” eklenmeden direkt fiil(verb) kullanılır. Bunun nedeni ise, “did” yardımcı fiilinin düzensiz fiil (irregular verbs) listesinde “do” fiilinin 2. hal fiil karşılığı olmasıdır.

Bu zamanda fiil, iki şekilde kullanılır:
1) Fiillerin çok büyük çoğunluğu düzenlidir. Buna düzenli fiiller (Regular Verbs) denir ve fiillerin sonuna 
-ed takısı getirilerek fiiller çekimlenir.
Bu fiillere düzenli fiiller (Regular Verbs) denir.
e.g: watch-watched, look-looked, smile-smiled, call-called, play-played
Ancak Fiillere -ed takısı getirilirken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır.

"-ed" ekinin yazılış kuralları:
1- Fiillerin çoğunun ardına –ed eki eklenmektedir.
e.g.: work- worked, enjoy- enjoyed, stay-stayed
2- Sonu –y ile biten fiillere –y’den önce bir sessiz harf varsa –y, -i’ye dönüşerek –ed eklenir.
e.g.: copy- copied, study-studied, try-tried, cry-cried
3- İki heceli fiillerde ikinci hecesinde bir sesli harf bulunan ve sonu sessiz bir harfle biten iki heceli fiillerin son harfi tekrarlanarak ardına –ed eklenir.
e.g.: travel-travelled, ocur-occurred, admit-admitted
4- Tek heceli fiillerde içinde tek bir sesli harf bulunan ve sonu tek bir sessiz harf ile biten fiillerin sonundaki harf tekrarlanır.
e.g.:stop-stopped, rob-robbed, plan-planned, fit-fitted
5- Sonu –e harfi ile biten fiillere –ed değil, sadece –d eklenir.
e.g.: die-died, live-lived, save-saved, dance-danced

"-ed" ekinin okunuş kuralları:
Di’li geçmiş zamanda (Simple Past Tense) kurulan olumlu düz cümlelerde düzenli fiillerin sonuna eklenen -ed eki /t/, /d/ ve /ıd,id/ olmak üzere üç farklı şekilde telaffuz edilir.
Gördüğümüz her -ed almış geçmiş zamandaki fiilin aldığı bu eki ıd ya da id şeklinde okumamalı, telaffuz kurallarına dikkat ederek okumaya özen göstermeliyiz.

1- Okunuşunun sonu t ya da d harfleriyle biten fiillere -ed eki getirildiğinde bu ek /-id/ ya da /-ıd/ olarak telaffuz edilir:
visit/viz’it/ – visited/viz’itid/
start/sta:t/- started/startıd/
wait/veyt/- waited/veytıd/
need/ni:d/- needed/ni:did/

2- Okunuşunun sonu b, e, n, m, c, g, l, t, z, v, w, y, r ya da sesli bir harf ile biten fiillere -ed eki eklendiğinde bu ek /d/ olarak telaffuz edilir:
die/day/- died/dayd/
clean/klin/- cleaned/klind/
play/pley/- played/pleyd/
allow/elau/- allowed/elaud/
argue/agüu:/- argued/agüu:d/
complain/kımpleyn/- complaied/kımpleynd/
answer/ansı/- answered/ansıd/

3- Okunuşu ç ve ş sesleri ve ayrıca; s, k, f, p ve x harfleriyle biten fiillere -ed eki getirildiğinde bu ek /t/ olarak telaffuz edilir:
touch/taç/- touched/taçt/
smoke/smok/- smoked/smokt/
finish/finiş/- finished/finişt/
develop/diveloup/- developed/diveloupt/
dress/dıres'/- dressed/dıres't/
relax/relax/- relaxed/relaxt/
search/sö:ç/- searched/sö:çt/

 

 

 

 

 


2) Fiilin sonuna -ed takısı almayan, düzensiz fiiller (irregular verbs)

(rain) It rained all day long yesterday.
(extend) The consulate extended the visa last year.
(call) I called him last sunday.
(explain) They explained everything to us. (They explained us everything.)
(do) I did my homework.
(leave) They left home immediately yesterday morning.
(win) He won the scholarship last year.
(go) We went to the cinema last week.
Yukarıdaki örneklerde de gördüğümüz gibi fiilleri kullanırken, fiillerin regular mı, irregular mı olduklarını bilerek kullanmamız gerekiyor. Bunun için, düzensiz fiilleri (Irregular Verbs) ezberlemeniz gerekmektedir. Düzensiz fiilleri ezberlediğinizde, kullanacağınız fiili rahatça çekimlersiniz.

Olumsuz Yapı(Negative Form)
Simple Past Tense’de olumsuz cümle kurulumunda yardımcı fiil (auxiliary verb) olan “did” “not” olumsuzluk eki getirilerek kullanılır ve fiil daima yalın halde, yani 1. hal fiil yapısında olmalıdır. Olumsuz yapıda fiil çekiminde asla olumlu cümle yapısındaki gibi fiilin -ed ya da Verb2 halleri kullanılmaz. did not yapısının kısa biçimi ise didn’t'dır.

Formül: [Subject] + [did not(didn't)] + [Verb(1)] ...

(rain) It did not (didn’t) rain yesterday.
(extend) The consulate did not (didn’t) extend the visa last year.
(call) I did not (didn’t) call him last sunday.
(explain) They did not (didn’t) explain everything to us.
(They did not (didn’t) explain us everything.)
(do) I did not (didn’t) do my homework.
(leave) They did not (didn’t) leave home immediately yesterday morning.
(win) He did not (didn’t) win the scholarship last year.
(go) We did not (didn’t) go to the cinema last week.

Soru Yapısı(Question Form)
Simple Past Tense’de olumsuz cümle kurulumunda, fiil olumsuz yapıdaki gibi daima yalın halde, yani 1. hal fiil yapısında olmalıdır.

Formül: [Did + Subject + Verb(1)?] ...

(rain) Did it rain yesterday ?
(extend) Did the consulate extend the visa last year ?
(call) Did you call him last sunday ?
(explain) Did they explain everything to you? (Did they explain you everything ?)
(do) Did you do my homework ?
(leave) Did they leave home immediately yesterday morning ?
(win) Did he win the scholarship last year ?
(go) Did you go to the cinema last week ?

Olumsuz Soru Yapısı(Negative Question Form)

Formül: [Did + Subject + not + Verb(1)?] ...
Formül: [Didn't + Subject + Verb(1)?] ...

Did you not repair this chair? (Didn’t you repair this chair?)
Did she not accept the result? (Didn’t she accept the result?)
Did they not wach their clothes? (Didn’t they wach their clothes?)
Did we not tell him go? (Didn’t we tell him go?)
 


comment YORUMLAR

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Bu makaleye henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu sen yap.

HAKKIMDA

info hepingilizce.com, 2014 yılı başında yayına girmiş olup, sizlerden gelen destek ile de her geçen gün daha da gelişmektedir.
Tek başıma hazırlamış olduğum bu İngilizce eğitim sitesi; tüm seviyeden onlarca üniteden oluşup, dersler en temel İngilizce konularından başlayarak, ileri seviyeye kadar olan İngilizce konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır. İngilizce konuların anlatımlarını sadece ve sadece ben yapmaktayım. Yani İngilizce ders ve konu anlatımları tamamen özgündür.İnternet ortamında İngilizce eğitim içerikleri sağlayan web sitelerinin neredeyse %90'ı, içeriklerini birbirlerinden ÇALARAK yayınlamaktadırlar. Başka sitelerdeki içerikler bu sitede asla barındırılmaz.
İngilizce Dersler, öğrenenlerin sıfırdan başlayacağı şekilde hazırlanmış olup İngilizceyi hiç bilmeyen biri bile kendi başına oturup kolayca İngilizce konularını anlayıp pekiştirebilir.

Devamı »

İLETİŞİM

iletişim Taleplerinizi iletişim formu aracılığıyla direkt olarak bana iletebilirsiniz.
İletilerinize cevap verebilmem için mutlaka gerçeli bir e-posta adresi girin. Gönderdiğiniz iletiler en kısa sürede cevaplanacaktır. Girdiğiniz bilgiler asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz. İletilerinizi iletişim formu aracılığı ile direkt olarak iletebileceğiniz gibi, kendi e-posta sunucunuzu kullanarak da mail adresime iletebilirsiniz.

İletişim Formu »
© 2020 - hepingilizce.com | Tüm hakları saklıdır.